ساخت و اجرای غلاف های فولادی مربوط به لوله های انفرادی در دیوارهای آتش و غیر آتش

غلاف های فولادی استوانه ای شکل مربوط به لوله های انفرادی مربوط به دیوارهای آتش و غیر آتش در سه نوع مختلف قابل ساخت هستند:

 • قطعه لوله فولادی گالوانیزه با قطر مناسب
 • قطعه لوله فولادی سیاه با قطر مناسب به همراه اجرای ضدزنگ بر سطح خارجی
 • قطعه لوله ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه دارای دو ردیف رخ تقویتی و دو لب خم در دو سر

استفاده از قطعه لوله های فولادی گالوانیزه یا فولادی سیاه با قطر مناسب، برای غلافگذاری ارجعیت داشته و بکارگیری غلاف ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه تنها با رعایت تمامی مشخصات ساخت مجاز است.

– غلاف های ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه، مناسب برای استفاده در دیوارهای آتش و غیر آتش

 • این نوع غلاف ها می بایست از ورق فولادی گالوانیزه به ضخامت حداقل 7/0 میلیمتر برای لوله هایی تا قطر 4 اینچ و به ضخامت حداقل 1 میلیمتر برای لوله هایی با قطر بیشتر از 4 اینچ باشد.
 • غلاف می بایست از طریق نورد گالوانیزه با ضخامت های از پیش گفته به شکل استوانه ساخته شود و سپس دو لبه طولی آن از طریق یکی از روش های زیر به یکدیگر متصل شوند:
 • ایجاد درز طولی
 • استفاده از پرچ آلومینیومی/فولادی به فاصله حداکثر هر 3 سانتیمتر در طول غلاف
 • اجرای اتصال بند-کشو
 • اجرای دو ردیف رخ تقویتی، به منظور افزایش مقاومت حلقوی غلاف لوله در قسمتی از غلاف که داخل مقطع دیوار قرار می گیرد، مستقل از نوع اتصال لبه های درز طولی غلاف، الزامی است. فاصله دقیق دو ردیف رخ از یکدیگر یا از بر دیوار، اهمیت خاصی ندارد.
 • لبه غلاف ساخته شده از ورق گالوانیزه می بایست از هر طرف دیوار، حداقل 3 سانتیمتر بیرون بماند و به روش نشان داده شده در شکل زیر بر روی دیوار برگردانده شود.
 • در دیوارهای آتش، طول غلاف به نحوی در نظر گرفته می شود که دو سر غلاف از هر طرف دیوار، 5 سانتیمتر بیرون بماند. در این حالت برگرداندن لبه غلاف مطابق شکل بالا، ضرورت ندارد.

غلاف های ساخته شده از قطعه لوله فولادی گالوانیزه یا سیاه، مناسب برای استفاده در دیوارهای آتش و غیر آتش

 • در صورت استفاده از لوله های فولادی سیاه به عنوان غلاف، اجرای دو دست ضدزنگ بر سطح خارجی غلاف ها الزامی است.
 • در صورت استفاده از لوله فولادی گالوانیزه به عنوان غلاف، اجرای رنگ زینک ریچ بر مقطع جداره برش خورده لوله بلافاصله بعد از برش آن الزامی است.
 • در صورتیکه غلافگذاری بعد از اجرای دیوار و عبور لوله از مقطع دیوار، انجام می شود، در صورتیکه امکان دمونتاژ بخشی از خط لوله که در نزدیکی دیوار قرار دارد، فراهم نیست، برش قطعه لوله فولادی مربوط به غلاف در طول، و تبدیل آن به دو نیم لوله، الزامی است.

در ادامه و بعد از قراردادن دو نیم لوله بدور لوله گذرنده از دیوار، جوشکاری درز طولی ایجاد شده قطعه لوله غلاف، الزامی است. جوشکاری می بایست به صورت منقطع در هر درز و در قالب دو خط جوش هر یک به طول 2 سانتیمتر، انجام می شود.

 • رعایت تمهیدات حغاظتی برای جلوگیری از آسیب دیدگی عایق سایر قسمت های لوله، در زمان جوشکاری غلاف ها الزامی است.

در دیوارهای آتش، طول غلاف به نحوی در نظر گرفته می شود که دوسر غلاف از هر طرف دیوار، 5 سانتیمتر بیرون بماند.

 • در مورد غلاف های ساخته شده از لوله گالوانیزه، پیش از جوشکاری زدودن لایه گالوانیزه در موضع جوشکاری الزامی است.
 • در مورد غلاف های ساخته شده از لوله گالوانیزه، اجرای دودست رنگ زینک ریچ بر خطوط جوش از داخل و خارج غلاف، الزامی است.